Ideevorming

Brainstormen

Brainstormen is een techniek om heel snel heel veel nieuwe ideeën te genereren. De kwalitieit van deze ideeën wordt later bepaald. Nadeel van brainstormen is dat minder assertieve deelnemers mogelijk afgeremd worden. Daarom werkt Bureau Substantieel met meer faciliterende methodes. Op deze manier komen minder assertieve deelnemers ook volledig tot hun recht. Zo kom je samen tot betere resultaten met een breder draagvlak.

Ideevorming

Elke innovatie begint met een idee. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe markt of een nieuw product. Voor het creëren van ideeën is creativiteit nodig. Vaak wordt gedacht dat het bedenken van goede ideeën en creativiteit voor een selecte groep mensen is. Dat het een gave is. Niks is minder waar. Creativiteit vraagt om een andere mindset. En om de juiste tools. Bureau Substantieel heeft de juiste tools om:

  • Iedereen de kans te geven om met goede ideeën te komen;

  • De creatieve rechter hersenhelft en de analytische linker hersenhelft te laten samenwerken;

  • Aan het einde van een sessie concrete ideeën en vervolgstappen geformuleerd te hebben.